Naši ľudia

 • JUDr. Margita Medveczká

  Margita Medveczká sa dlhodobo venuje obchodnému právu a právu nehnuteľností.

  Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a už počas štúdia začala praxovať v oblasti práva – či už ako praktikantka v komerčno-právnej/advokátskej kancelárii, alebo ako dobrovoľníčka Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar pri ochrane práv detí.

  Viac...
 • JUDr. Eva Hudák Kornhauserová

  Eva Kornhauserová vyštudovala právo na Paneurópskej vysokej škole a zároveň Akadémiu Policajného zboru v Bratislave. Počas štúdia sa zúčastnila štúdijného pobytu v Budapešti.

  Po skončení štúdia pôsobila na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Počas pôsobenia na tejto inštitúcii získala osvedčenia na výkon funkcie bezpečnostnej techničky a techničky požiarnej ochrany.

  Viac...