Naši ľudia

JUDr. Margita Medveczká

Margita Medveczká sa dlhodobo venuje obchodnému právu a právu nehnuteľností.

Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a už počas štúdia začala praxovať v oblasti práva – či už ako praktikantka v komerčno-právnej/advokátskej kancelárii, alebo ako dobrovoľníčka Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar pri ochrane práv detí.

Viac...

JUDr. Eva Kornhauserová

Eva Kornhauserová vyštudovala právo na Paneurópskej vysokej škole a zároveň Akadémiu Policajného zboru v Bratislave. Počas štúdia sa zúčastnila štúdijného pobytu v Budapešti.

Po skončení štúdia pôsobila na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Počas pôsobenia na tejto inštitúcii získala osvedčenia na výkon funkcie bezpečnostnej techničky a techničky požiarnej ochrany.

Viac...

JUDr. Michaela Plesníková Pataráková

Michaela Plesníková Pataráková vyštudovala právo na Paneurópskej vysokej škole. V rámci programu Erasmus sa zúčastnila študijného pobytu na právnickej fakulte univerzity Universidade Católica Portuguesa v Lisabone. Počas štúdia tiež absolvovala stáž na Ministerstve zahraničných vecí SR a následne na Stálej misii SR pri OSN v Ženeve, kde získala cenné skúsenosti v oblasti medzinárodného práva (najmä v oblasti ľudských práv), ale aj medzinárodných vzťahov.

Viac...