V advokácii pôsobím od roku 1995 a 1. februára 2001 som si otvorila vlastnú advokátsku prax. Spolu s mojimi kolegami poskytujeme našim klientom rozsiahly servis právnych služieb v súlade so slovenským právnym poriadkom. Špecializujeme sa na právo obchodných spoločností a právo nehnuteľností.

Sme advokátska kancelária založená na osobnom prístupe ku klientovi, čo vyžaduje dôveru, znalosti a účinnú pomoc.

JUDr. Margita Medveczká

advokátka

Drotárska cesta 68, 811 02 Bratislava
+421 2 5441 0502
akmm@akmm.eu