Právo obchodných spoločností a družstiev

Zakladáme akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstvá, pripravujeme dokumenty k prevodu akcií, obchodných podielov, členských podielov, likvidujeme obchodné spoločností aj družstvá. Pripravujeme due dilligence/preverenie stavu spoločnosti, resp. družstva pre klientov, ktorí chcú pred nadobudnutím akcií/obchodných podielov/členských podielov poznať a teda aj preveriť stav obchodnej spoločnosti, resp. družstva, a dohodujeme potrebné a súvisiace podmienky.